committed to historic Baptist & Reformed beliefs

 

history

documents

library

biography

 

Ομολογία Πίστεως του 1689

Κεφάλαιο 30


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Παράγραφος 1. Το δείπνο του Κυρίου Ιησού καθιερώθηκε από τον Ίδιο τη νύχτα που προδόθηκε, και πρέπει να τηρείται στις εκκλησίες Του ως το τέλος του κόσμου, για τη διαρκή ανάμνηση Του, για να επιδεικνύεται σε όλο τον κόσμο η θυσία του Εαυτού Του στο θάνατό Του,1 για την επιβεβαίωση της πίστης των αγίων πως όλα τα οφέλη που προκύπτουν από τη θυσία του Χριστού ανήκουν σ’ αυτούς, για την πνευματική θρέψη και ανάπτυξή τους εν Αυτώ, για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών τους με όλες τις υποχρεώσεις που οφείλουν σ’ Αυτόν· και για να είναι δέσμευση και εγγύηση της κοινωνίας τους με Αυτόν, και του ενός με τον άλλο.2

1 Α΄ Κορινθίους 11:23-26

2 Α΄ Κορινθίους 10:16-17,21

Παράγραφος 2. Στο δείπνο του Κυρίου, ο Χριστός δεν προσφέρεται στον Πατέρα Του, ούτε γίνεται κάποια πραγματική θυσία για την άφεση των αμαρτιών των ζωντανών ή των νεκρών. Το δείπνο είναι μόνο εις μνήμην της προσφοράς Αυτού, καθώς πρόσφερε τον Εαυτό Του επάνω στον σταυρό, μια φορά για πάντα·3 και είναι μία πνευματική αφιέρωση κάθε δυνατού επαίνου στον Θεό για το έργο του Χριστού στο σταυρό.4 Οπότε, η παπική θυσία της Θείας Λειτουργίας, όπως την αποκαλούν, είναι εντελώς αποτρόπαια και επιβλαβή στην μοναδική θυσία του Χριστού, που είναι η μόνη εξιλέωση για όλες τις αμαρτίες των εκλεκτών.

3 Εβραίους 9:25-26,28

4 Α΄ Κορινθίους 11:24, Ματθαίον 26:26-27

Παράγραφος 3. Σε αυτό το διάταγμα, ο Κύριος Ιησούς έχει διορίσει αυτούς που κρατάνε τα αξιώματα να προσευχηθούν και να ευλογήσουν τα στοιχεία του άρτου και του οίνου, και ως εκ τούτου να τα ξεχωρίσουν από την κοινή χρήση για μια ιερή χρήση. Πρέπει να πάρουν και να κόψουν τον άρτο· μετά να πάρουν το ποτήρι, και να δώσουν στους κοινωνούς, αλλά την ίδια στιγμή να συμμετέχουν και οι ίδιοι στην κοινωνία.5

5 Α΄ Κορινθίους 11:23-26, κτλ.

Παράγραφος 4. Η άρνηση του ποτηριού στον λαό, η λατρεία των στοιχείων, η ανύψωσή τους, ή μεταφορά τους για τον σκοπό του προσκυνήματος, και η διατήρησή τους για κάποια υποτιθέμενη θρησκευτική χρήση, είναι όλα αντίθετα στη φύση του διατάγματος, καθώς και στο διορισμό του Χριστού.6

6 Ματθαίον 26:26-28, Ματθαίον 15:9, Έξοδος 20:4-5

Παράγραφος 5. Τα εξωτερικά στοιχεία του δείπνου του Κυρίου, τα οποία έχει συγκεκριμένα ξεχωρίσει ο Χριστός για τη διορισμένη χρήση, έχουν τόσο αληθινή σχέση με τον σταυρωμένο Κύριο, ώστε μεταφορικά, μερικές φορές αποκαλούνται με τα ονόματα αυτών που εκπροσωπούν, με άλλα λόγια, το σώμα και το αίμα του Χριστού,7 αν και ως προς την ουσία και τη φύση, παραμένουν πραγματικά και μόνο ψωμί και κρασί, όπως ήταν πριν.8

7 Α΄ Κορινθίους 11:27

8 Α΄ Κορινθίους 11:26-28

Παράγραφος 6. Η διδασκαλία που κοινώς ονομάζεται μετουσίωση, η οποία υποστηρίζει την αλλαγή της ουσίας του άρτου και του οίνου, στην ουσία του σώματος και του αίματος του Χριστού, από την καθαγίαση του ιερέα, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, είναι απεχθής όχι μόνο σε σύγκριση με τη Γραφή,9 αλλά ακόμη και με την κοινή λογική, καθώς ανατρέπει τη φύση του διατάγματος, και έχει υπάρξει, καθώς και τώρα είναι η αιτία πολλαπλών δεισιδαιμονιών και αισχρών ειδωλολατρειών.10

9 Πράξεις 3:21, Λουκάν 14:6,39

10 Α΄ Κορινθίους 11:24,25

Παράγραφος 7. Εκείνοι που ως άξιοι συμμετέχοντες, εξωτερικά λαμβάνουν τα ορατά στοιχεία του δείπνου, την ίδια στιγμή εσωτερικά μέσω της πίστης, πραγματικά και αληθινά, όχι σαρκικά και σωματικά, αλλά πνευματικά λαμβάνουν και τρέφονται τον σταυρωμένο Χριστό και όλα τα οφέλη που απορρέουν από τον θάνατό Του. Στο δείπνο, το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι παρόντα, όχι σωματικά ή σαρκικά, αλλά πνευματικά παρόντα στην πίστη των αγίων, όπως τα ίδια τα στοιχεία είναι παρόντα στις εξωτερικές αισθήσεις τους.11

11 Α΄ Κορινθίους 10:16, Α΄ Κορινθίους 11:23-26

Παράγραφος 8. Όλοι οι αδαείς και ασεβείς άνθρωποι είναι ακατάλληλοι για να απολαύσουν κοινωνία με τον Χριστό, επομένως είναι ανάξιοι του δείπνου του Κυρίου, και όσο παραμένουν σ’ αυτή την κατάσταση δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά τα ιερά μυστήρια, ή να εισαχθούν σ’ αυτή την κοινωνία, χωρίς να πράττουν μεγάλη αμαρτία εναντίον του Χριστού·12 μάλιστα όποιος λαμβάνει αναξίως, είναι ένοχος του σώματος και του αίματος του Κυρίου, τρώγοντας και πίνοντας κατάκριση στον εαυτό του.13

12 Β΄ Κορινθίους 6:14-15

13 Α΄ Κορινθίους 11:29, Ματθαίον 7:6

 
 
The Reformed Reader Home Page 


Copyright 1999, The Reformed Reader, All Rights Reserved