L-ISTQARRIJA TA' FIDI BATTISTA 1689

Tnejn u Tletin Artiklu ta' Fidi u Prattika Kristjana

 

28. Il-Maghmudija u l-Ikla tal-Mulej

1. Il-Maghmudija u l-Ikla tal-Mulej huma ordinanzi ta' istituzzjoni esplicita u sovrana, mahtura mis-Sid Gesu’, l-uniku legislatur, biex jissoktaw fil-Knisja tieghu sa tmiem id-dinja.1

1 Mt.28:19-20; 1 Kor.11:26.

2. Dawn l-ordinanzi qaddisa ghandhom ikunu amministrati biss minn dawk kwalifikati u msejha biex jamministrawhom, skond il-kummissjoni ta' Kristu.2

2 Mt.28:19; 1 Kor.4:1.

 
 
The Reformed Reader Home Page 


Copyright 1999, The Reformed Reader, All Rights Reserved